Sökning: "technology optimism"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden technology optimism.

 1. 1. Miljöundervisningstraditioner i teknikläroboken : tillbaka till miljöundervisningens begynnelse…?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sadrudina Smajlagic; [2019]
  Nyckelord :environmental education; teaching traditions in environmental education; sustainable development; content analysis; technology optimism; technology; textbook; miljöundervisning; miljöundervisningstraditioner; hållbar utveckling; innehållsanalys; teknikoptimism; teknik; lärobok;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och miljöproblem har alltmer blivit synliga på kontinenter och hav, men även i samhällsdebatter och media. Därav har media haft en påtaglig roll för rådande miljöskildring och miljösyn. LÄS MER

 2. 2. Minimal Exploration in Episodic Reinforcement Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ardhendu Shekhar Tripathi; [2018]
  Nyckelord :Reinforcemebt Learning; Exploitation; Exploration; Regret; Optimism in Face of Uncertainty; Bayesian;

  Sammanfattning : Exploration-exploitation trade-off is a fundamental dilemma that reinforcement learning algorithms face. This dilemma is also central to the design of various state of the art bandit algorithms. We take inspiration from these algorithms and try to design reinforcement learning algorithms in an episodic setting. LÄS MER

 3. 3. Materialhantering på byggarbetsplatsen : En fördjupning om inbärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Mattias Karhunen; Linn Andersson; [2018]
  Nyckelord :Inbärning; bygglogistik;

  Sammanfattning : Logistikhanteringen inom byggbranschen har varit en oförändrad process under lång tid. Nu börjar däremot branschen vakna till liv och se att med effektiv leveranshantering både till och på arbetsplatsen leder till positiva effekter på både ekonomi och arbetsmiljö. Det är däremot okänt hur stora de ekonomiska effekterna är. LÄS MER

 4. 4. Ett strukturerat arbetssätt vid anbudsprocessen och dess koppling till projektgenomförande : - en fallstudie vid BDX Företagen AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Helena Bäckman Andersson; [2018]
  Nyckelord :Byggprojekt; Byggstyrning; Ekonomistyrning; Ekonomistyrning i projekt; Projektstyrningsmodell;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är en av de vanligaste arbetsformerna projektverksamhet. Det är dock en stor del av projekten som inte lyckas ekonomiskt. Många projekt möter problem, tar fel kurs eller går under och följden av det resulterar i stora förluster av tid, pengar och engagemang. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens möjligheter och hinder – diskurser hos lärare och företag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Arvid Jonsson; Erik Persson; [2017]
  Nyckelord :diskursanalys; kritisk diskursanalys; matematik; matematikdidaktik; digitala verktyg; digitalisering; gymnasielärare; educational technology; företag;

  Sammanfattning : In this degree project, a critical discourse analysis was conducted regarding the coming changes in the Swedish curriculum concerning educational technology. The empiric data was transcripts from qualitative interviews with four teachers, teaching mathematics at upper secondary school in Sweden, and three representatives from educational technology companies, developing software and/or hardware for use in school environments. LÄS MER