Sökning: "technology optimism"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden technology optimism.

 1. 1. Miljöundervisningstraditioner i teknikläroboken : tillbaka till miljöundervisningens begynnelse…?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sadrudina Smajlagic; [2019]
  Nyckelord :environmental education; teaching traditions in environmental education; sustainable development; content analysis; technology optimism; technology; textbook; miljöundervisning; miljöundervisningstraditioner; hållbar utveckling; innehållsanalys; teknikoptimism; teknik; lärobok;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och miljöproblem har alltmer blivit synliga på kontinenter och hav, men även i samhällsdebatter och media. Därav har media haft en påtaglig roll för rådande miljöskildring och miljösyn. LÄS MER

 2. 2. Development of a single-molecule tracking assay for the lac repressor in Escherichia coli

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för cell- och molekylärbiologi

  Författare :Oscar Broström; [2019]
  Nyckelord :Escherichia Coli; Single-molecule fluorescence microscopy; In vivo tracking; In vivo; lac repressor; LacI; Bifunctional rhodamine B; E. coli; In vivo;

  Sammanfattning : Gene regulation by transcription factors are one of the key processes that are important to sustain all kinds of life. In the prokaryote Escherichia coli this has shown to especially crucial. The operator sequence to which these transcription factors bind to are very small in comparison to the whole genome of E. LÄS MER

 3. 3. "We Think Nothing Like This Can Happen Here": Reception, Perception and Response to Risk Communication Among Refugees and Immigrants in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Linn Hollanti; [2019]
  Nyckelord :Risk Communication; Crisis Preparedness; Refugees; Immigrants; If Crisis or War Comes; Om krisen eller kriget kommer; Sweden; Technology and Engineering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Risk communication is recognised as an essential component of crisis preparedness, enabling people at risk to take informed decisions to protect themselves. Research has shown that foreign-born people including refugees and immigrants to a lesser extent than others are reached by the information and are less prepared for crisis, making them particularly vulnerable in crisis situations. LÄS MER

 4. 4. Minimal Exploration in Episodic Reinforcement Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ardhendu Shekhar Tripathi; [2018]
  Nyckelord :Reinforcemebt Learning; Exploitation; Exploration; Regret; Optimism in Face of Uncertainty; Bayesian;

  Sammanfattning : Exploration-exploitation trade-off is a fundamental dilemma that reinforcement learning algorithms face. This dilemma is also central to the design of various state of the art bandit algorithms. We take inspiration from these algorithms and try to design reinforcement learning algorithms in an episodic setting. LÄS MER

 5. 5. Materialhantering på byggarbetsplatsen : En fördjupning om inbärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Mattias Karhunen; Linn Andersson; [2018]
  Nyckelord :Inbärning; bygglogistik;

  Sammanfattning : Logistikhanteringen inom byggbranschen har varit en oförändrad process under lång tid. Nu börjar däremot branschen vakna till liv och se att med effektiv leveranshantering både till och på arbetsplatsen leder till positiva effekter på både ekonomi och arbetsmiljö. Det är däremot okänt hur stora de ekonomiska effekterna är. LÄS MER