Sökning: "tooth health"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden tooth health.

 1. 1. Investigating health in medieval Uppsala : An osteological analysis of skulls from the anatomical collection of Museum Gustavianum

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Varvara Papamargariti; [2019]
  Nyckelord :human osteology; health; cranial pathologies; dental disease; Middle Ages; medieval; Uppsala;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hälsan i det medeltida Uppsala genom osteologiska analyser på 32 skallar från Gustavianums anatomiska samling. Skallarna i fråga är del av en större grupp med mänskliga benrester som hittades vid Östra Ågatan år 1909. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av karies och plack hos vuxna personer med funktionsnedsättning på ett vårdhem i Ga-Rankuwa, Sydafrika : En tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Elisabeth Lundberg; Fanny Gard; [2019]
  Nyckelord :caries; disabilities; outreach project; plaque; South Africa; funktionsnedsättning; karies; outreach project; plack; Sydafrika;

  Sammanfattning : Bakgrund:I Sydafrika skiljer sig den orala hälsan mellan olika befolkningspopulationer och personer med funktionsnedsättning är en grupp som har en ökad risk för orala sjukdomar. Undermålig oral hygien är en orsak till plackbildning på tänder och dess omgivande vävnader vilket i sin tur kan leda till orala sjukdomar såsom karies, gingivit och parodontit. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan kariesminskning i världen och socioekonomiska faktorer.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :DIjar Bergström; Oskar Kösanlioglu; [2019]
  Nyckelord :Caries Decline; Caries and socio-economic factors; socioeconomic factors; World caries;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: DMFT (Decayed, Missing, Filled Tooth) har minskat i många delar av världen under det senaste århundradet. Resultat från flera studier visar att DMFT kan vara beroende av socioekonomiska faktorer. Emellertid har de flesta studierna bara granskat några faktorer och på subnationell nivå medan studier på global nivå saknas. LÄS MER

 4. 4. Valpägarens kännedom om tandrelaterade problem och profylaktisk tandvård hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jeanette Nordahl; Jonna Smedberg; [2018]
  Nyckelord :valp; hundägare; tänder; kännedom; tandproblem; tandvård; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka vilken kännedom svenska valp- och unghundsägare har om tandrelaterade problem och profylaktisk tandvård hos hund. En litteratursökning gjordes i avsikt att inhämta fakta om hundars munhälsa, de vanligaste tandrelaterade problemen hos hund, symptom på tandproblem och profylaktiska tandåtgärder. LÄS MER

 5. 5. Tidens tand : Äldre individers upplevelse kring användandet av ett tekniskt hjälpmedel som påminnelse för tandborstning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Caroline Falkenström; [2018]
  Nyckelord :fragile elderly; independent elderly; oral health; oral hygiene; trigger; munhygien; oberoende äldre; oral hälsa; sköra äldre; trigger;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förmågan att utföra oral egenvård kan påverkas av skörhet hos äldre, därmed krävs fler för gruppen anpassade hjälpmedel. Syfte: Att hos sköra äldre i ordinärt boende analysera upplevelsen av att använda ett tekniskt munhälsohjälpmedel, en så kallad trigger, för påminnelse av tandborstning. LÄS MER