Sökning: "triklosan"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet triklosan.

 1. 1. Triklosanbelagda suturers förebyggande effekt mot postoperativa sårinfektioner : En systematisk litteraturstudie med metaanalys

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Manneklint; [2019]
  Nyckelord :Surgical site infections; Triclosan; sutures; meta-analysis; Postoperativa sårinfektioner; triklosan; suturer; metaanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativa sårinfektioner drabbar ca 2,3 % av de patienter som genomgått ett kirurgiskt ingrepp i svensk hälso- och sjukvård. Dessa infektioner kan ge upphov till förlängd vårdtid, ytterligare kirurgiska ingrepp och ökad mortalitet. LÄS MER

 2. 2. Lukt i sporttextil : nödvändigt ont eller möjligt att motverka?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :EVELINA SKOGLUND; KRISTINA HAFREDAL; [2014]
  Nyckelord :Textil; deodoriserande; sporttextil; lukt; illaluktande;

  Sammanfattning : Sporttextil som luktar illa är ett utbrett problem och något som de flesta motionärer är bekanta med. En enkätstudie som genomfördes visade att mer än hälften av respondenterna någon gång upplevt att deras träningskläder luktat illa även efter tvätt. LÄS MER

 3. 3. Bakteriedödande medel i kläder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Elna Ahlner; [2014]
  Nyckelord :Biocider; nanosilver; triklosan; triklokarban; antibakteriell; EU-förordning nr 528 2012; biociddirektiv 98 8 EC; funktionsmaterial; funktionsplagg; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Biocides are chemical and biological pesticides used for preservation and disinfection. It’s being used, both in health care and everyday life, in products such as hand soap, cosmetics and textile fabrics. Studies have shown that, in textiles, a lot of the quantities of the biocides are being washed out during the life cycle of the product. LÄS MER