Sökning: "EVELINA SKOGLUND"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden EVELINA SKOGLUND.

 1. 1. Att hitta vägar för att hantera eller dölja sina svårigheter : En retrospektiv intervjustudie om sex personers egna upplevelser av läs- och skrivsvårigheter genom grundskoleåren.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :Evelina Skoglund; [2016]
  Nyckelord :reading and writing disabilities; dyslexia; preventing education; teachers approach; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; förebyggande undervisning; lärares förhållningssätt;

  Sammanfattning : Det finns idag mycket kunskap utifrån forskning om hur lärare kan förebygga och möta läs ochskrivsvårigheter, men det finns kunskapsbrister ute på skolorna om hur svårigheterna skamötas och förebyggas. Samtidigt finns elever med läs- och skrivsvårigheter av olikaomfattning i så gott som alla klassrum. LÄS MER

 2. 2. Att anpassa eller inte? : En kvalitativ studie om butikskommunikationen anpassas till ett lands kultur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Evelina Andersson; Linda Hedlund; Hanna Skoglund; [2016]
  Nyckelord :Visual merchandising; Culture; Culture of Sweden; Adaptation; Geert Hofstede; Hofstedés cultural dimensions; Butikskommunikation; Kultur; Kultur i Sverige; Anpassning; Geert Hofstede; Hofstedés kulturdimensioner;

  Sammanfattning : Titel: Att anpassa eller inte?  En kvalitativ studie om butikskommunikationen anpassas till ett lands kultur.   Problemställning: Examensarbetet är inriktad på följande problemställning: Hur är butikskommunikationen anpassad till kulturen i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Best Practice inom Benchmarking : Hur små och medelstora företag använder förebilder och jämförelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Robert Eriksson; Evelina Skoglund; [2015]
  Nyckelord :Best practice; SME; benchmarking; strukturlöst; worst practice öppenhet;

  Sammanfattning : Titel: Best Practice inom Benchmarking; Hur små och medelstora företag använder förebilder och jämförelser Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Robert Eriksson & Evelina Skoglund Handledare: Tomas Källqvist & Stig Sörling Datum: 2015 – januari.   Syfte: Enligt tidigare forskning existerar det en problematik för SME att använda konceptet benchmarking, de befintliga modeller och tillvägagångssätt är främst anpassade för större organisationer. LÄS MER

 4. 4. Lukt i sporttextil : nödvändigt ont eller möjligt att motverka?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :EVELINA SKOGLUND; KRISTINA HAFREDAL; [2014]
  Nyckelord :Textil; deodoriserande; sporttextil; lukt; illaluktande;

  Sammanfattning : Sporttextil som luktar illa är ett utbrett problem och något som de flesta motionärer är bekanta med. En enkätstudie som genomfördes visade att mer än hälften av respondenterna någon gång upplevt att deras träningskläder luktat illa även efter tvätt. LÄS MER