Sökning: "samling"

Visar resultat 1 - 5 av 776 uppsatser innehållade ordet samling.

 1. 1. Lantmannens fina begärelser. Konsumtionen av tavlor i västra Sverige på 1700- och 1800-talet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Vova Strömberg; [2022-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka den förändrade konsumtionen av tavlor mellan 1770 och 1870 med anledning av deras tidigare status som lyxföremål och hur denna har kommit att ändras till kommoditet i hemmet. Studien har tagit avstamp i teorier om konsumtionsförändringar under 1700-talet och framåt som redogjorts för av Christer Ahlberger, och ytterligare perspektiv på auktionshandel och konsumtion från Göran Ulväng, Sofia Murhem och Kristina Lilja. LÄS MER

 2. 2. Quantum mechanical modelling and electrochemical stability of sodium based glassy electrolyte for all-solid-state batteries

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Carolina Falk; Linnéa Johansson; [2022]
  Nyckelord :Quantum mechanical modelling; solid state batteries; solid electrolyte; glassy electrolyte; density functional theory; electrochemical stability; Kvantmekanisk modellering; solida batterier; fast elektrolyt; elektrokemisk stabilitet;

  Sammanfattning : Increasing energy demand draws attention to new materials for improving current energy storage technologies. Particular interest is directed at solid state batteries and glass Na3ClO electrolyte is a promising candidate. LÄS MER

 3. 3. Matematik på förskolan : Matematikundervisning i barnens lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Shanaz Said; Sihem Semouk; [2022]
  Nyckelord :förskola; undervisning; matematik; lek; förskollärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inledning Matematik är en viktig del i förskolans värld för att få en bra grund i skolan och i vårt samhälle speciellt med tanke på att matematik hela tiden finns runt omkring oss och används i många olika sammanhang. Det som krävs är att förskollärare ska synliggöra och tydliggöra matematiken på olika sätt för att locka barnens intresse i vardagliga situationer. LÄS MER

 4. 4. Machine learning and Neural networks in Fake news detection : A mapping study

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Theodor Kudryk; Astrid Lindh; [2022]
  Nyckelord :Fake news; Information disorder; Detection; Disinformation; Natural Lan-guage Processing; Machine Learning; Neural Networks; Fake news; Desinformation; Detektion; Natural Language Processing; Maskininlärning; Neurala Nätver;

  Sammanfattning : Fake news, or information disorder, is a societal problem that could be partially remedied by automatic detection tools. While still a young research field many such tools have been proposed in academic writing. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares interaktion med pojkar och flickor : En studie om hur förskollärares interaktion påverkar barns språkutveckling och jämställdhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mahnaz Balali; [2022]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; förskolan; genuspedagogik; språkutveckling; feministisk poststrukturalistisk teori; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur könsnormer påverkar förskollärares interaktion med barn och vilka möjligheter ges till barn med olika kön för att kunna utveckla sina språkliga kunskaper. Ett annat syfte med studien är att få kunskap om hur förskollärares förhållningssätt kan bidra till jämställdhet. LÄS MER