Sökning: "type 1 diabetes mellitus"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden type 1 diabetes mellitus.

 1. 1. Att utföra en bukspottkörtels uppgift - Föräldrars erfarenheter av att ha ett barn med diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Ewards; Sofia Wahlgren; [2021-06-29]
  Nyckelord :Föräldrar; Upplevelser; Barn; Diabetes Mellitus typ 1; Familjefokuserad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes Mellitus typ 1 är den tredje vanligaste kroniska sjukdomen i världen hosbarn i skolålder. Diabetes typ 1 drabbar över 132 000 barn och ungdomar varje år världenöver och Sverige är bland de länder med högst incidens av diabetes typ 1 i denna åldersgrupp. LÄS MER

 2. 2. Preventiv behandling mot Diabetes Mellitus typ I : En jämförande litteraturstudie mellan Coxsackievirus-B-vaccin och behandling med GAD-alum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Thea Evanson; [2021]
  Nyckelord :Type 1 diabetes; GAD; Coxsackievirus B; Diabetes prevention; Diabetes typ 1; GAD; Coxsackievirus B; Preventiv behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ I är ett globalt hälsoproblem som skördar många liv varje år och påverkar livskvaliteten för de drabbade. Diabetes typ I är en autoimmun sjukdom som leder till destruktion av insulinproducerande betaceller i pankreas och således rubbad glukosreglering. LÄS MER

 3. 3. Unga vuxnas upplevelser av att leva med diabetes typ 1 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Josefine Nielsen; Maria Holmgren; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 1; Experiences; Live with; Young adult; Diabetes typ 1; Upplevelser; Leva med; Unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en komplex kronisk sjukdom som blir allt mer frekvent i världen. Idag har cirka 50 000 personer diagnosen diabetes typ 1 i Sverige. Sjukdomsdebuten sker vanligtvis under en kort tidsperiod under barn- eller ungdomsåren och kräver stora omställningar i livet. LÄS MER

 4. 4. Impact of insulin, glucagon and the I-G complex on cell viability and metabolism in Panc-1

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Katarina Brantingson Skogfält; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cancer has been found not only to be a disease of genetic mutations, but also a metabolic state by which insulin and glucagon has an impact on cancer cells. Pancreatic adenocarcinoma (PDAC) is a highly lethal cancer with high risk of recurrence of cancer cells after cancer therapy treatment with a worse outcome. LÄS MER

 5. 5. Personer med diabetes erfarenheter av egenvård vid diabetesrelaterade fotsår: en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Wilma Gavlén; Unni Larsson; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; experience; self-care; Diabetes mellitus; egenvård; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes mellitus typ 1 och 2 är ett snabbt växande problem runt om i världen. Diabetes mellitus kan leda till komplikationer, till exempel diabetesrelaterade fotsår. Vid behandling av diabetes mellitus är egenvård en viktig del. LÄS MER