Sökning: "ungdomar påverka"

Visar resultat 1 - 5 av 420 uppsatser innehållade orden ungdomar påverka.

 1. 1. Det uppdaterade offentliga rummet : Ett masterarbete om hur stadens offentliga rum kan gestaltas i relation till människan och tekniken

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Malin Jaans; Emma Lilja; [2020]
  Nyckelord :Stadsplanering; smarta telefoner; virtuella rum; offentliga rum; design; ungdomar;

  Sammanfattning : Detta masterarbete undersöker, utifrån ett socio-spatialt perspektiv och socio-teknologiskt perspektiv, hur det offentliga rummet Medborgarplatsen i Stockholm kan gestaltas utifrån relationen mellan ungdomars levnadsvanor, den tekniska utvecklingen av smarta telefoner och den fysiska miljön. Uppsatsen är ett kombinerat arbete som innefattar både en empirisk analys och en designprocess. LÄS MER

 2. 2. Digitala Droger : Mental Ohälsas Representation

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Robin Klint; Kristoffer Georges; [2020]
  Nyckelord :Droger; missbruk; abstinenssyndrom; extern part; spelmekanik; estetik;

  Sammanfattning : Följande studie skapades av två spelstudenter från Blekinge Tekniska Högskola och är avsedd att behandla området missbruk och de effekter som kan påverka en individs mentala hälsa. Studien kommer att utformas genom ett digitalt spel och syftar till att lära ungdomar effekterna av droger. LÄS MER

 3. 3. Flickor med långvarig smärtas upplevelser och erfarenheter av fysioterapeutisk behandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Ida Björkbom; Sofia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Adolescents; Girls; Chronic pain; Physiotherapy; Limitations; Physiotherapist;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund  Långvarig smärta hos barn och ungdomar är vanligt förekommande och flickor är mer drabbade än pojkar. Smärtan påverkar den drabbade i stor utsträckning vilket ofta visar sig i det sociala livet, vid dagliga aktiviteter och under skolgången. LÄS MER

 4. 4. Vuxenvärldens svek - En studie om varför unga engagerar sig i Fridays for future

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Louise Arndt; [2020]
  Nyckelord :Greta Thunberg; Fridays for future; klimatstrejk; klimatförändringar; sociala rörelser; protest; Social Sciences;

  Sammanfattning : Efter att Greta Thunberg i augusti 2018 satte sig utanför riksdagen med ett plakat med texten: “Skolstrejk för klimatet”, har en snabbt växande rörelse av unga klimataktivister startat, med budskapet att äldre generationer och politiker har svikit dem när de ignorerat klimathotet. Studien vill undersöka vad som fick ungdomar som tidigare inte deltagit i protester att agera och vilken roll Greta Thunberg haft i mobiliseringen av unga till det som senare kallas “Fridays for future”. LÄS MER

 5. 5. RUN Rörlig Ungdom Nu : Ett projekt för att förebygga övervikt och öka den fysiska aktivitetsnivån hos skolungdomar genom fysisk aktivitet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Johanna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: The increasing prevalence of childhood obesity around the world has promoted researchers to identify ways to slow down or reverse this development. As a part of that work, the school-based obesity prevention project Rörlig Ungdom Nu (RUN) was initiated. Method: The RUN-project was implemented at schools on Hisingen, Göteborg. LÄS MER