Sökning: "upplevelsen av eget spel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden upplevelsen av eget spel.

 1. 1. Levande spelmusik : Att bearbeta arrangemang på TV-spelsmusik utifrån musikers upplevelser och återkoppling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johannes Frykholm; [2020]
  Nyckelord :arrangering; TV-spelsmusik; orkester; pop- och rockensemble; upplevelsen av eget spel; återkoppling;

  Sammanfattning : TV-spelsmusik och arrangering är något som brinner starkt för mig. Dock kan det finnas bristande intresse för TV-spelsmusik bland professionella musiker. LÄS MER

 2. 2. Möbler med mönster och volym

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Anton Alvarez; [2009]
  Nyckelord :Mönster; Ornamentik; Möbelkonst;

  Sammanfattning : Möbler och skulptur är något väldigt besläktat. Hanteringen av volymen, proportioneringen och materialen är centrala för hur betraktaren ska uppfatta objektet.Hur ytan ser ut och vilket mönster objekten bär kommer sätta dessa parametrar ur spel och förändra uppfattningen av föremålen. LÄS MER