Sökning: "vad är partiell organisation"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden vad är partiell organisation.

 1. 1. Hur efterlevs rätten till information och förhandlingsskyldigheten i MBL i en organisation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Gäll; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att undersöka hur förhandlingsskyldighetn samt rätten till information efterlevs i praktiken. För att göra detta ska jag göra kvlaitativa intervjuer samt observera på ett MBL - möte på en arbetsplats. LÄS MER

 2. 2. Vänskap på Facebook : En studie om vad som händer med vänskap på Facebook

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Heli Elofsson (Kamarin); [2010]
  Nyckelord :Vänskap; Facebook; mångfalden av vänskap; ”foci of activity” eller ”aktivitetsfokus”; likhet respektive olikhet; vänskapsmekanismer; nätverk; organisation; partiell organisation;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som händer med vänskap på Facebook. En utgångspunkt i undersökningen är presentation av relevanta teorier om vänskap som jämförs med resultat av intervjuer med fem personer som är Facebookanvändare. LÄS MER

 3. 3. Samverkan mellan små livsmedelsproducenter : att vinna stordriftsfördelar i marknadsföring

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Kjell Göransson; [2000]
  Nyckelord :samverkan; marknadsföring; lokalproduktion; småskalig livsmedelsproduktion; regional produktion; Siljanfood; Nordupplandsgruppen;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på ett projekt med syfte att öka företags konkurrenskraft genom att formera grupper, där kontaktytorna mellan företag sinsemellan samt mellan företag och universitet skall utökas och därmed ge utbyte av viktiga erfarenheter. Uppsatsen beskriver fem småföretag som producerar livsmedel och har arbetat i en innovationscirkel med ovanstående syfte. LÄS MER