Sökning: "value"

Visar resultat 6 - 10 av 17557 uppsatser innehållade ordet value.

 1. 6. Literatuur uit de Lage Landen in Zweedse vertaling tussen 1995-2019 : Cultuuroverdracht tussen twee perifere talen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Lisbeth Jonsson; [2021]
  Nyckelord :literature; centre; periphery; translation; Swedish; corpus; Flanders; the Netherlands; transfer; reception; selection; literatuur; centrum; periferie; vertaling; Zweeds; corpus; Vlaanderen; Nederland; overdracht; receptie; selectie;

  Sammanfattning : Deze studie betreft boeken uit de Lage Landen in Zweedse vertaling in de periode 1995-2019. Dit is een voorbeeld van literatuuroverdracht tussen twee perifere talen. Een vergelijking met de overdracht van literatuur uit de Lage Landen naar de centrale talen Engels, Duits en Frans is in de focus. LÄS MER

 2. 7. LBO Determinants & The Financial Crisis: Evidence from Nordic Public to Private Transactions

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Jacob Hesslevik; Arjun Iyer; [2021]
  Nyckelord :Financial Sponsors; Leveraged Buyouts; Private Equity; Financial Characteristics; Global Financial Crisis;

  Sammanfattning : The determinants of leveraged buyouts (LBOs) have received a lot of attention in past research after the 1980s LBO boom and mid-2000s takeover wave. This thesis aims to examine the effect of the Great Financial Crisis on the explanatory power of LBO determinants, using 62 Nordic public-to-private transactions from the last two decades. LÄS MER

 3. 8. Övergivandet av utanförskapför gränsöverskridandesamarbete : En tidningsanalys av dagstidningars reaktionerunder EU-debatten från 1970-talet till medlemskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Henric Pettersson; [2021]
  Nyckelord :EEC; EG; EU; Nordek; neutralist policy; daily newspapers.; EEC; EG; EU; Nordek; neutralitetspolitik; dagstidningar.;

  Sammanfattning : Mass media is of great importance for the public conversation as it makes it possible to spread information to the citizens of the nation. In order to influence citizens perceptions of the world, it is of great value for journalists to discuss particular subjects in newspapers. LÄS MER

 4. 9. “Our libraries are dying”: Biopiracy and the social value of traditional medicinal knowledge in Ecuadorian Amazonia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Ellen Forssell; [2021]
  Nyckelord :Biopiracy; Traditional Knowledge; Bioprospecting; Social Justice; Environmental Justice; Amazonia; Human Ecology; Social Sciences;

  Sammanfattning : In a global social divide between modern and traditional, medicine has fallen into two sides. Still, much of modern medicine exists because of traditional medicinal knowledge, yet the latter is rarely given any recognition. LÄS MER

 5. 10. Föräldrainflytandets komplexitet : Sex föräldrars upplevelser av reellt föräldrainflytande vad gäller barns vila på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Cecilia Hansen; Therese Johansson; [2021]
  Nyckelord :Parental influence; influence; preschool; the influence ladder; information; participation; influence; consultation; decision making; rest; values; democracy.; Föräldrainflytande; inflytande; förskola; inflytandetrappan; information; deltagande; påverkan; samråd; beslutsfattande; vila; värdegrund; demokrati.;

  Sammanfattning : Föräldrainflytande är ett komplext begrepp och en viktig del i förskolans värdegrundsarbete och demokratiuppdrag. Det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för barnet samt känner sitt barn allra bäst. LÄS MER