Sökning: "vapensystem"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet vapensystem.

 1. 1. DEN BEVÄPNADE DRÖNAREN, SMÅSTATENS FRÄMSTA MEDEL FÖR MOTSTÅND? EN FALLSTUDIE FRÅN KRIGET I UKRAINA

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Christian Bagge; [2022]
  Nyckelord :Ukraina; Ryssland; UAV; UCAV; drönare; Bayraktar; luftmakt; asymmetrisk konflikt; Pashakhanlou;

  Sammanfattning : I inledningen av den storskaliga ryska invasionen av Ukraina tilldrog sig en relativt ny typ av vapensystem, den beväpnade drönaren, stor uppmärksamhet. Denna typ av system och dess framtida roll inom krigföringen har varit och är fortfarande omdebatterad. LÄS MER

 2. 2. Diskursanalys av autonoma vapensystem : Med Sverige i fokus

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellen Andersson; [2022]
  Nyckelord :Autonomous weapons systems; discourse; Sweden; social constructivism; Foucault; Autonoma vapensystem; diskurs; Sverige; socialkonstruktivism; Foucault;

  Sammanfattning : Military developments suggest that autonomous weapons systems will be the future ofwarfare. Therefore, it is important to understand how to define the concept and how peopleexpress themselves around it. This paper will analyze how important actors in Sweden talkabout autonomous weapon systems. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer vid konceptutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Niklas Jansson; [2022]
  Nyckelord :Concept Development Process; New Product Development; Fuse; Success Factors; Konceptutveckling; Produktutveckling; Tändrörsattrapp; Framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Saab Dynamics is a business unit of Saab AB that offers solutions, services and products for military operations. In Saab Dynamics product portfolio the rocket launcher Carl-Gustaf is included. Carl-Gustaf is a portable, recoil free and reusable weapon system. LÄS MER

 4. 4. Avståndslagda stridsvagnsminors förutsättningar i öppen respektive betäckt terräng i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Albin Andersson; [2022]
  Nyckelord :Scatterable mines; Combined Arms; Open terrain; Dense forest; Remote Anti-Armor Mine System RAAM ; Kombinerade vapen; Avståndslagda minor; Öppen terräng; Betäckt terräng; Remote Anti- Armor Mine System RAAM ;

  Sammanfattning : Stridsvagnsminan har varit ett vapen sedan 1916 och därefter har minan tillfört ytterligare en dimension till striden. Minorna har utvecklats under åren och blivit mer avancerade och fler system har möjlighet att placera ut minor. LÄS MER

 5. 5. AUTONOMA VAPENSYSTEM : ARGUMENTATIONSANALYS AV DEN DEONTOLOGISKA ARGUMENTATIONEN

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Per Olausson; [2022]
  Nyckelord :Autonoma vapensystem; etik; moralfilosofi; deontologi; argumentationsanalys;

  Sammanfattning : The ethical implications of autonomous weapon systems is a highly debated topic. While research and development of autonomous weapon systems is ongoing, non-governmental organizations seek to ban the technology. Ethicists give conflicting answers as to what is right and what is wrong. LÄS MER