Sökning: "butiksetablering"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet butiksetablering.

 1. 1. Etablering av en klädbutik i en mindre stad : Din identitet i ett sportkulturpaket

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Kim Hjelm; Annacarin Sjöholm; [2010]
  Nyckelord :Butiksetablering; omvärldsanalys; SWOT; Porters femkraftsmodell; etableringsstrategier; Surfing; sportutövningskultur;

  Sammanfattning : Om en stad har ett fördelaktigt geografiskt läge för utövning av en sport, är det inga tvivel om att det finns människor där för att utöva den. Problemet är snarare hur många som kommer dit. Med dessa människor kommer möjligheter för näringsidkare att tjäna pengar på människornas behov som uppstår kring utövningen. LÄS MER

 2. 2. Svenska modeföretags expansion på den danska och tyska marknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Rosenberg; Maria Fri; Elisabeth Heide; [2009]
  Nyckelord :Svenska modeföretag; expansionsstrategi; butiksetablering; danska marknaden; tyska marknaden; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Svenska modeföretags expansion på den danska och tyska marknaden Seminariedatum: 16 januari 2009 Kurs: FEKK01, Examensarbete Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp Författare: Maria Fri, Elisabeth Heide, Julia Rosenberg Handledare: Björn Carlsson, Roland Knutsson Nyckelord: Svenska modeföretag, expansionsstrategi, butiksetablering, danska marknaden, tyska marknaden. Syfte: Studiens syfte är att undersöka och skapa en förståelse för medelstora svenska modeföretags tillvägagångssätt vid etableringen av egna butiker på den danska och tyska marknaden. LÄS MER

 3. 3. Butikskedjornas internationella etablering – vilka särdrag finns vid en gränsöverskridande etablering?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Jeanette Bosson; Carina Bigum; [2007]
  Nyckelord :gränsöverskridande; cross-over; etablering; establish; butikskedjor; retail chains; internationalisering; internationalization.; Trade; Handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : Många butikskedjor väljer i dagsläget att etablera sig internationellt men oftar visar sig detta vara ett mer komplext projekt än väntat. Juridiska, kulturella och lokala faktorer påverkar, men många verksamheter vet inte på vilket sätt eller i vilken grad. LÄS MER