Sökning: "varroa destructor"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden varroa destructor.

 1. 1. Bin, blommor och bekymmer : minskar världens pollinatörer och hur påverkar det pollineringen av våra grödor?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Madeleine Nydahl; [2019]
  Nyckelord :pollinatörer; minskning; faktorer; grödor; avkastning; livsmiljöförlust; humlor; varroa destructor;

  Sammanfattning : De tre viktigaste hoten mot bin är livsmiljöförlust, patogener och kemiska ämnen som bekämpningsmedel, dessa påverkar den tama bipopulationen (Apis mellifera) och den vilda bipopulationen på olika sätt. Apis mellifera försvagas mycket av kvalstret Varroa destructor och som biodlare måste man hålla ner smittrycket med olika metoder för att inte förlora sina bisamhällen. LÄS MER

 2. 2. Tolerance to virus infections could explain increased winter colony survival observed in Varroa destructor-resistant honey bees

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Sofia Bouro Wallgren; [2018]
  Nyckelord :mite-resistance; mite-infestation; virus dynamics; tolerance mechanisms; Apis mellifera;

  Sammanfattning : Honey bee colonies all over Europe and North America have been declining dramatically for over three decades and is continuing to do so which is causing significant threats to economy, agriculture and ecosystems. The main reason behind the declining colonies is an ectoparasitic mite known as Varroa destructor and viruses vectored by the mite. LÄS MER

 3. 3. Patogener och deras påverkan på honungsbin

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Johan Ekefäll; [2018]
  Nyckelord :honungsbin; pollinering; Varroa; amerikansk yngelröta; den lilla kupskalbaggen; patogener;

  Sammanfattning : Bin har pollinerat blommor i miljontals år, och det finns idag över 20000 arter av bin världen över. Honungsbin omfattar sju av dessa arter som ingår i gruppen långtungade bin. Människan fick sin första smak av honung för flera tusen år sedan när de levde som jägare och samlare. LÄS MER

 4. 4. Är Apis Mellifera värd att skydda och i så fall varför? - En studie om biexperters syn på Apis Melliferas relevans ur ett hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Thomas Danell; [2018]
  Nyckelord :Apis Mellifera;

  Sammanfattning : Sammanfattning Binäringen i Sverige kan tyckas vara ett smalt område, men trots detta så är kommunikationen mellan de olika aktörerna inom området bristfällig. Detta orsakar i sig att det är svårt att bilda sig en uppfattning om Apis Mellifera skall betraktas som skyddsvärd. Syftet med denna studie är främst att undersöka om A. LÄS MER

 5. 5. Neonicotinoids and honeybee health : the effect of the neonicotinoid clothianidin, applied as a seed dressing in Brassica napus, on pathogen and parasite prevalence and quantities in free-foraging adult honeybees (Apis mellifera)

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Julia Goss; [2014]
  Nyckelord :honeybees; pathogens; parasites; virus; Nosema; Varroa; neonicotinoids; clothianidin;

  Sammanfattning : Sub-lethal doses of neonicotinoids have been shown to negatively impact the health of honeybees. However, most studies to date have exposed bees only artificially to these pesticides under laboratory conditions. LÄS MER