Sökning: "video clips"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden video clips.

 1. 1. Video Consumption Online - The relationship between the sender and receiver of video clips

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fabian Eide; Jonatan Nuamu; [2020-06-23]
  Nyckelord :Video consumption; video clips; emotions; video content; viral videos; brands;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Deepfakes inom social engineering och brottsutredningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Christoffer Björklund; [2020]
  Nyckelord :deepfakes; social engineering; brottsutredningar; social manipulering; IT-forensik; digital forensik;

  Sammanfattning : ”Deepfake” är en förkortning av ”deep learning” och ”fake”. Deepfakes är syntetisk audiovisuell media som använder sig av maskininlärning för att generera falska videoklipp, bilder och/eller ljudklipp. LÄS MER

 3. 3. Let’s go to the frukost : – A case study of a teenage influencer’s use of English in a Swedish-language YouTube channel.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Veronica Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Code-switching; English; Swedish; adolescents;

  Sammanfattning : From the perspective of an English teacher, the way students communicate in English is a point of interest. For the last half a century, the English language has had and continues to have, a major influence on our language. For teenagers, code-switching (CS) between the languages, for specific words or phrases, has become natural and effortless. LÄS MER

 4. 4. En riktig vänskap? En studie om vad som bidrar till att åskådare skapar en parasocial interaktion med en influencer på Youtube

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Freja Bonnevier; Emma Holm; [2019]
  Nyckelord :Parasocial interaktion; tvåstegshypotes; personligt budskap; opersonligt budskap; YouTube; influencer; sändare-mottagare modellen;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med en deduktiv utgångspunkt undersöka vad som bidrar till att urvalsgruppen idag skapar en parasocial interaktion med influencers på YouTube samt vad följderna av detta blir. I genomförandet av denna uppsats har en kvantitativ metod och två kvalitativa metoder använts som utgjort grunden för de empiriska data. LÄS MER

 5. 5. How does modern media impact decision-making in high-risk organizations?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Fabian Landherr; Samora Mlingwa; [2019]
  Nyckelord :Media; modern media; social media; organizational decision-making; safety; safety culture; just culture; high-risk organizations; FLMU06; Social Sciences;

  Sammanfattning : Accidents always get a lot of public attention. Journalists appear at the site of an accident, taking pictures and making interviews with professionals and eyewitnesses. With the emergence of smartphones, online-media, and social media platforms such as Twitter, Facebook, Instagram, etc. everyone became a journalist. LÄS MER