Sökning: "welfare technology"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade orden welfare technology.

 1. 1. EN UTVÄRDERING AV AGELABS VISNINGSRUM FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Helena Lager; Amanda Weber; [2020-04-15]
  Nyckelord :Interactive environment; elderly; welfare technology; participation; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund I dagens samhälle ökar den äldre befolkningen. Samtidigt ökar även digitalisering av samhället och användandet av vardagsteknik, såsom smartphones och datorer, vilket ställer krav på användaren. Då många äldre personer saknar kunskap och förståelse för nyttan av tekniken riskerar de därmed att exkluderas i samhället. LÄS MER

 2. 2. Motivation to donation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Nellie Steneberg; Sara Ibarbachane; [2020]
  Nyckelord :Media technology; Tourist behavior; Non-Profit Organization NPO ; Research Through Design RTD ; Fogg Behavior Model FBM ; Media object; Visual communication; Design Science Research DSR ;

  Sammanfattning : Today, the world contains a large number of important non-profit organizations (NPOs) that seek to maintain the welfare of people and animals and to preserve the natural world. NPOs are extremely dependent on funds from the public which has resulted in severe competition between these organizations. LÄS MER

 3. 3. Analyzing potato protein isolates for their potential in developing meat analogues

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Jade Yu Lan Schut; [2020]
  Nyckelord :potato protein isolates; meat analogues; meat alternatives; rapid visco analyzer; high moisture extrusion; textured vegetable proteins; food technology; livsmedelsteknologi; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To keep up with the rapidly increasing global population, a significant increase in production of protein foods is required. The environmental impact of the meat industry, in combination with consumer awareness, calls for this food production to become more sustainable. LÄS MER

 4. 4. Eldsjälar och blomsterängar när välfärdsteknik möter silvervågen : En kvalitativ undersökning av det kommunala arbetet med eHälsa inom den svenska äldreomsorgen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Shadan Ghafouri; [2020]
  Nyckelord :e-health; welfare technology; elderly care; institutional logics; isomorphism; eHälsa; välfärdsteknik; äldreomsorg; institutionell logik; isomorfism;

  Sammanfattning : Den svenska välfärden och äldreomsorgen står inför en enorm utmaning vad avser en allt åldrande befolkning och att det kommer finnas fler äldre i behov av vård och omsorg, än vad det kommer finnas vårdutövare. Välfärdsteknik presenteras ofta som en lösning på detta för äldreomsorgen, vilket är något som ingår inom kommuners ansvar. LÄS MER

 5. 5. Toward an energy self-sufficient paint shop

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Violet Mohammadpour; Oskar Hane; [2020]
  Nyckelord :Paint shop; Energy efficiency; Self-sufficient manufacturing; Sustainability; Variable renewable energy; Solar photovoltaic; UV-cure paint; Energy storage system;

  Sammanfattning : As manufacturing is creating welfare and prosperity, it is important for humankind. Nevertheless, manufacturing is causing the depletion of natural resources, environmental burdens affecting the health of animals, humans and eco-systems, and social conflicts. Thus, it is essential to implement sustainability into manufacturing. LÄS MER