Sökning: "ytliga böjsenan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden ytliga böjsenan.

 1. 1. En litteraturstudie om ojämna hovar och dess betydelse för hästars hållbarhet och prestation

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Katarina Karlsson; [2017]
  Nyckelord :hovar; ojämna hovar; hållbarhet; prestation; exteriörbedömning;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie undersöktes exteriöregenskapen ojämna hovar, dess frekvens, arvbarhet och påverkan på tävlingskarriären. Resultatet visar att ojämna hovar påverkar belastningen på hovarna, vilket leder till att en skillnad i rörelsemomenten kring både kronleden och hovleden uppstår. LÄS MER

 2. 2. Dopplerultraljudsundersökning av böjsenor och gaffelband i kliniskt normala metakarpalregioner på sju hästar

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :August Nilsson; [2012]
  Nyckelord :test;

  Sammanfattning : Skador på senor och ligament är vanliga och ofta allvarliga på både människor och hästar. Vid kroniska senskador har det konstaterats, med hjälp av både histologi och ultraljudsteknik, en neovaskularisering dvs. en inväxt av blodkärl i den skadade senan på både människor och hästar. LÄS MER

 3. 3. Mognad och läkning av hästens ytliga böjsena

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Hedin; [2011]
  Nyckelord :Häst; Ytliga böjsenan; Mognad; Läkning; Träning;

  Sammanfattning : Hästens ytliga böjsena är en mycket viktig men samtidigt utsatt struktur som får ta emot stor belastning. Den hjälper till att göra hästen till den atlet den är genom att lagra och frige energi för effektiv rörelse. LÄS MER

 4. 4. Ytliga böjsenan hos häst : vad föregår ruptur och varför är den så utsatt?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Malin Fyhr; [2011]
  Nyckelord :Häst; Ytliga böjsenan; Ruptur; Riskfaktor; Patogenes;

  Sammanfattning : Hos framförallt galopphästar är skador på den ytliga böjsenan vanligt förekommande. Den ytliga böjsenan är en energibevarande elastisk struktur som utsätts för stor mekanisk belastning vid hög fart. För att klara av detta behöver den vara både stark och elastisk, egenskaper som står i konflikt med varandra. LÄS MER

 5. 5. Fördelning av frambensskador på ytliga böjsenan hos galopphästar

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Mia Adler; [2008]
  Nyckelord :yttliga böjsenan; böjseneskada; galopphäst;

  Sammanfattning : Superficial digital flexor tendon injuries are common causes of premature retirement or pre-longed convalescence periods for race horses. The curve gradient at Täby Galopp race track is very small and most races as well as high speed training are done on the left rein. LÄS MER