SERVICE DEVELOPMENT IN A LARGE MANUFACTURING FIRM; A qualitative study of how the NBCS team at Volvo Cars can work with service development from a perspective of user-oriented approaches

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Innovation and Industrial Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)