Färgstark melodram: En jämförelse av färganvändning hos Sirk, Fassbinder och Haynes

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Filmvetenskap

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)