Den europeiska ombudsmannen i svensk media : En innehållsanalys i framställningen av den Europeiska ombudsmannen i svensk dagspress mellan 1994 – 2016

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Europastudier

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att analysera svensk medierapportering om den Europeiska ombudsmannen mellan åren 1994 och 2016. En kvantitativ datorbaserad samt en kvantitativ manuell innehållsanalys användes som metod. Tre frågeställningar ställdes till 463 artiklar i svensk tryckt press, nämligen: Vilken ombudsman har förekommit mest, finns det en koppling mellan den europeiska medborgaren och den europeiska ombudsmannen i medias skildringar samt kopplas ombudsmannen till begrepp som öppenhet och transparens. Resultatet visar att intresset av den europeiska ombudsmannen i svensk dagspress har sjunkit över tid, särskilt perioden 2005-2016. Finska Jacob Söderman har fått mer plats i svensk dagspress jämfört med hans efterträdare på posten. Resultatet visar också att rapporteringen är kopplad till traditionella politiska värden såsom manlighet, en institutionell arena och slutenhet. Det diskuteras att medierapporteringen om den europeiska ombudsmannens är komplex med perspektiv där medborgaren framställs som både maktlös och beslutskapabel på en och samma gång. Ombudsmannen som funktion diskuteras bidra till ett centralt medborgarrättsperspektiv som på sikt understödjer till att unionen stärks. Vad som rapporteras i media och på vilket sätt det antingen konserverar eller upplyser medborgarna är en viktig demokratisk fråga där ytterligare studier om den europiska ombudsmannens behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)