Revisorn som syndabock – en snedvriden ansvarsfördelning? : En studie om fördelningen av skadeståndsansvaret mellan bolagsledningen och revisorn i aktiebolag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)