Alternativa investeringsfonder och organs skadeståndsansvar : en regleringsteknisk röra?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Hanna Tsikhanava; [2016]

Nyckelord: Associationsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)