Nilenavtalet från 1959 - en teoriprövande uppsats utifrån Paul Collier och Alexander Wendts teorier med Karl Poppers metod om falsifiering

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Syftet är att, utifrån 1959-års Nilenavtal om vattenfördelning av Nilen, pröva två teorier på konflikten som uppstod efter Nilenavtalet från 1929. De valda teorierna är Paul Collier och Alexander Wendts, som ger olika förklaringar till vad konflikten kan bero på. Dessa prövas genom Karl Poppers metodologiska verktyg om falsifiering, med syftet att avgöra vilken teori som ger en mest lämplig förklaring till konflikten. Falsifieringen baseras på en hypotes tillhörande var given teori. Av de då tio Nilenländerna ratificerades avtalet från 1959 enbart av Egypten och Sudan, på grund av att de två länderna kunde dra fördel av varandra och således lösa konflikten. Tvisten som uppstod efter 1929-års Nilenavtal kan därför förklaras av antingen materiella eller kulturella orsaker. Resultat av analysen visar att Paul Colliers teori gav den mest lämpliga förklaringen till konflikten. Hypotesen om Alexander Wendts teori är falsifierad: “Vattenkonflikt beror övervägande på kulturella faktorer”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)