Skildringen av den våta fittan: En granskning av amerikanska reaktioner på raplåten WAP

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: I augusti 2020 släpper de kvinnliga hiphopartisterna Cardi B och Megan Thee Stallion låten WAP (Wet Ass Pussy). Låtsläppet blir internationellt uppmärk- sammat och låten blir debatterad utifrån det sexuellt explicita språk som används. Forskning som genomförts inom fältet för hiphopfeminism har visat att hiphop varit ett användbart verktyg för diskriminerande och förtryckta grupper att uttrycka sig genom, och låten WAP verkar vara ett berättande i samma anda. I USA recenseras låten i media, vilket inkluderar kritik från konservativa såväl som liberala håll. Artiklarna visar på en bredd av åsikter i det amerikanska samhället, men vidare görs ingen undersökning på en ideologisk grund. Mot bakgrund av detta utförs istället en innehållsanalys av fyra utvalda artiklar i amerikansk media, för att undersöka mottagandet av låten. Med analysverktygen genus, etnicitet, klass och sexualitet granskas mottagandet, och utifrån ett intersektionellt teoretiskt ramverk förklaras det i förhållande till den amerikanska politiska kontexten och historien. Uppsatsens når slutsatsen att låten, med en intersektionell analys, kan förstås som ett uttryck för frigörelse från förtryck och diskriminerande strukturer. Vad gäller det sexuellt explicita innehållet i raplåten nås slutsatsen att låten agerar upplyftande såväl som stigmatiserande för den (svarta) kvinnokroppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)