Augmented Reality : Alternativ metod för träningsinstruktioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: Covid-19 har påverkat samhället på flertal olika sätt. Med uppmaningar och råd om social distansering kan sådant som tidigare varit vardagliga aktiviteter bli alltmer svårt att genomföra. Denna pandemi har orsakat att många hellre utför sina träningspass hemifrån och under en sådan period kan det behövas alternativa sätt att få träningsinstruktioner på. Augmented Reality är ett sätt att förstärka användarens verklighet. Genom att nyttja kamerateknologi som reflekterar det användaren ser kompletterar systemet samtidigt den bilden, vanligtvis med 3D modeller. Denna teknik har tidigare använts inom områden som visualisering av information och instruktioner. Flertal studier som gjorts inom Augmented Reality och instruktioner har använt enheter som är mindre tillgängliga för allmänheten. Dessa enheter är exempelvis digitala glasögon eller AR headset. En mer konkret studie på mobilbaserad AR hade behövts göras inom ett område som träningsinstruktioner, vilket kräver fokus både på den mobila enheten och verkligheten på ett annat sätt än vad som hade behövt om användaren burit glasögon eller headset.  Denna studie utforskar Augmented Reality kopplat till träningsinstruktioner i en egenskapad (skapad av oss) mobilbaserad applikationsprototyp med ett fokus påinteraktiv design utifrån instruktionsstruktur och heuristiker inom användbarhet. För att utföra detta användes primärt Cognitive Load Theory som ett ramverk både för skapandet av prototypens instruktionsmaterial och i analysen samt besvarandet av forskningsfrågorna. I studien utfördes användartester på sammanlagt sju deltagare. Resultatet visade attAugmented Reality i en mobilbaserad prototyp har potential. Däremot finns det problematik som är viktigt att ha i åtanke vid design av AR, instruktionsstruktur och det grafiska gränssnittet. I allmänhet handlar dessa om markörbaserad teknik, interaktioner i koppling till fysiska handlingar och hur lätt det är att ta in instruktionerna baserat på dess struktur och prototypens gränssnitt

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)