Sökning: "Training Instructions"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Training Instructions.

 1. 1. Explaining rifle shooting factors through multi-sensor body tracking : Using transformers and attention to mine actionable patterns from skeleton graphs

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datavetenskap; Jönköping University/JTH, Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Filip Andersson; Jonatan Flyckt; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; Explainable AI; Transformers; Skeleton graphs; Rifle shooting;

  Sammanfattning : There is a lack of data-driven training instructions for sports shooters, as instruction has commonly been based on subjective assessments. Many studies have correlated body posture and balance to shooting performance in rifle shooting tasks, but most of them have focused on single aspects of postural control. LÄS MER

 2. 2. Resan till en ridlärare med bra självkänsla och självförtroende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Vilma Sivars; [2021]
  Nyckelord :Ridlärare; självkänsla; självförtroende; karriärsutveckling;

  Sammanfattning : Ridning och ridundervisning är en komplex verksamhet då det ingår tre parter som ska samspela- hästen, ryttaren och ridläraren. Tidigare forskning har visat att nyutbildade ridlärare ofta finner svårigheter i sin nya roll som ridlärare. LÄS MER

 3. 3. Naturorienterad-undervisning anpassad för elever med läs- och skrivsvårigheter : Vilka svårigheter möter elever med läs-och skrivsvårigheter i NO-undervisning och hur kan den anpassas därefter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Hantoft; Marielle Ringbrant; [2021]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; NO; Naturorienterad Undervisning; läsförståelse; anpassningar;

  Sammanfattning : Pupils` ability to learn and develop knowledge depends largely upon their literacy skillset. All school subjects have a certain language set that connect words and concepts to knowledge. LÄS MER

 4. 4. En jämförelsestudie med Augmented Reality för inlärning i produktion

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Abdullah Atha; Nico Moreno; [2021]
  Nyckelord :Augmented Reality; AR; Production; Assembly; Manufacturing; Training; Learning; HMD; Instructions; Augmented Reality; AR; Produktion; Montering; Tillverkning; Träning; Inlärning; HMD; Instruktioner;

  Sammanfattning : Tillverkningsindustrin förändras och personalen måste anpassa sig till dessa förändringar som ställer högre krav på arbetsinstruktioner. Augmented Reality (AR) är ett verktyg som underlättar dessa instruktioner och snabbar upp inlärningsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Införande av digitaliserad beredning på Siemens Energy AB i Trollhättan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Sebastian Lindroth; Max Lund; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; beredningsarbete;

  Sammanfattning : Under början av året 2021 genomfördes ett examensarbete på Siemens Energy AB i Trollhättan. Syftet med arbetet var att komma med förslag på arbetssätt för digitaliserade beredningar i programmet PLM2020 och hur dessa kan införas i verksamheten. LÄS MER