Catullus i svensk språkdräkt - en studie i översättning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Latin

Sammanfattning: This paper is a study of a translation into Swedish of the poems of Catullus edited by the poet Gunnar Harding och the latinist Tore Janson (2007).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)