Historia på längden, tvären och diagonalen : En historiedidaktisk undersökning av historieskrivning på olika nivåer med nedslag vid åren 1965 och 2010

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Historiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)