Translating Creative Ideas into Profitable Realities - A Multiple Case Study of how Swedish MNCs Foster the Antecedents of Intrapreneurship

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Viktoria Sandström; Elisabeth Håkansson; [2018-08-02]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MSc in Innovation and Industrial Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)