Sökning: "resultatstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet resultatstyrning.

 1. 1. Att motivera hotellpersonal - En kvalitativ studie kring styrformer och motivationsproblem och vad som händer när en pandemi slår till

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petra Lundevaller; Madeleine Wigren; [2021-09-22]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; motivation; styrsystem; resultatstyrning; handlingsstyrning; socialstyrning; krishantering; coronapandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att motivera anställda genom kombinationer av styrformer är ett ständigt och föränderligt arbete. När dessutom coronapandemin drabbade världen förändrades även situationen för företag och arbetet med motivation genom styrsystem blev än mer komplext. LÄS MER

 2. 2. Tillit, mål och resultat : En studie av Inspektionen för vård och omsorgs med fokus på övergången ifrånutfallsbaserad till tillitsbaserad styrning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba-Karin Bjarneborg; [2021]
  Nyckelord :New Public Management; Resultatstyrning; Mål- och resultatstyrning; Tillitsbaserad styrning; Inspektionen för vård och omsorg;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns en förändring över tid i Inspektionenför vård och omsorgs styrning. Följande frågeställningar ligger till grund för genomförandet av analysen: Är en tydlig övergång till tillitsbaserad styrning synlig i verksamhetsplanerna över tid? Hur gestaltar sig spänningen mellan utfallsbaserad och tillitsbaserad styrning? Studien i uppsatsen har utförts i form av en fallstudie av Inspektionen för vård och omsorg. LÄS MER

 3. 3. Verksamhetsstyrning inom redovisningsbranschen : En kvalitativ studie om digitaliseringens påverkan på personal-, handlings- och resultatstyrning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Therese Direnius; Jennifer Larsson; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; verksamhetsstyrning; personal- handlings- och resultatstyrning; PAR; redovisningsbranschen;

  Sammanfattning : Den pågående digitaliseringen och en ökad förändringstakt i samhället ställer förändrade krav påorganisationer och deras verksamhetsstyrning. En betydande mängd yrkestitlar riskerar att försvinna, och redovisningsbranschen ligger samtidigt i topp när det gäller sannolikheten för ökad automatisering och digitalisering i en nära framtid. LÄS MER

 4. 4. Styra eller styras : En jämförelse mellan mål- och resultatstyrning och uppdragstaktik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Tobias Widén; Anders Barrestedt; [2021]
  Nyckelord :Management by Objectives and Results; Mission Command; Swedish Armed Forces; Public Management; Public Sector; Mål- och resultatstyrning; uppdragstaktik; Försvarsmakten; offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : When it comes to steering large and complex organisations like the Swedish Armed Forces and others in the public sector, it can be both complex and challenging. People and processes are bound to function in an advanced environment. A well balanced steering model is essential to accomplish assigned duties. LÄS MER

 5. 5. Hjälpare eller stjälpare? : En kvantitativ studie om styrsystemets funktionalitet underdistansarbete.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Stefanie Sundblad; Charlotta Wennerström; [2021]
  Nyckelord :Management control systems; covid-19; teleworking; performance; action control; cultural control; personnel control and result control; Ekonomistyrning; covid-19; distansarbete; prestation; handlingsstyrning; kulturell styrning; personalstyrning och resultatstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det svenska samhället har historiskt sett genomgått stora förändringar där utvecklingen präglats av fyra industriella revolutioner. På senare tid har ny teknik som internet, webbkamera och uppkoppling varit av stor vikt och bidragit till nya möjligheter för företagen. LÄS MER