Mer religiöst troende efter en övernaturlig upplevelse? : En kvalitativ studie inom parapsykologiska fenomen: vad som ligger till grunden

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)