Energioptimering av mobila applikationer : En studie av potential i dynamiskt växlande färgscheman för OLED-skärmar

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

Sammanfattning: På de flesta av de mobiltelefoner som idag tillverkas så sitter det någon form av OLEDskärm. Dessa har till skillnad från LCD-skärmar en egenskap som gör att dess energiförbrukning påverkas markant beroende på vilka färger skärmen visar, där ljusa färger medför en högre energiförbrukning jämfört med när mörkare färger visas. Eftersom energiförbrukning har en direkt påverkan på en mobiltelefons användbarhet i och med att ett urladdat batteri gör telefonen obrukbar, så har ett antal studier och försök gjorts för att hitta lösningar och hjälpmedel för att minska denna. Ett område där en del studier har gjorts är möjligheten att skapa metoder och verktyg som läser in befintliga applikationers färgscheman och under runtime omvandlar dessa till mer energioptimerade sådana, dvs. ger applikationerna en totalt sett mörkare färgsättning. De studier som tidigare har gjorts har undersökt vilken eventuell minskad energiförbrukning som kan uppnås med dessa metoder och verktyg, men tester har bara gjorts när bestående förändringar av applikationers färgscheman har utförts. Denna studie tar ett annat grepp och undersöker potentialen i att applicera samma energibesparingskoncept dvs. modifiering av applikationers färgschema - men under mer temporära former där applikationen tillåts växla mellan dess ordinarie färgschema och ett nytt energioptimerat färgschema. Studien visar tydligt på att potential finns och att det enligt mätresultaten bara krävs väldigt korta perioder, samt en så låg potentiell optimeringsgrad av färgschemat som 10%, som applikations nya optimerade färgschema behöver visas innan det återigen växlas tillbaka till det ursprungliga färgschemet, för att medföra en totalt sett minskad energiförbrukning jämfört med om ingen energioptimering av färgscheman alls utförs. Konceptet har testats på tre olika mobiltelefonmodeller så för att resultatet ska kunna fullständigt generaliseras så behöver ytterligare tester utföras. Denna studies främsta syfte är att påvisa potential, och för att fastställa mer exakta nivåer av faktisk förtjänst vad gäller minskad energiförbrukning i olika givna scenarion så bör liknande tester men med mer precisa mätverktyg utföras

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)