Vinnande vägvisning med wayshowing och wayfinding : En studie av skyltsystemet på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

Detta är en M1-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

Sammanfattning: På offentliga platser av större omfattning däribland sjukhus är behovet av ett väl utformat skyltsystem och en enkelhet att kunna navigera sig som besökare och patient stort. Ett bristande navigeringssystem är ett frekvent problem och kan som följd få konsekvenser däribland försenade läkarbesök, stresspåslag hos patienter eller annan onödig tidsåtgång. Med detta som grund har denna studie undersökt människors förhållande till wayshowing och wayfinding på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand samt hur de navigerar sig utifrån sjukhusets skyltsystem och vägvisningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)