Design och genus : hur vi formger produkter och hur de formar oss

Detta är en Magister-uppsats från Konstfack/Industridesign

Författare: Karin Ehrnberger; [2006]

Nyckelord: Arkitektur; genus; industridesign; genusperspektiv;

Sammanfattning:

Jag har valt att som examensarbete kritiskt studera arkitektur och industridesign ur ett genusperspektiv för att därigenom hitta frågeställningar som skapar nya tolkningsprocesser och tankesätt i skapandet av byggnader och produkter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)