Sökning: "islam orsak"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden islam orsak.

 1. 1. Religion som kultur? : En tematisk innehållsanalys av romanen De kommer att drunkna i sina mödrars tårar av Johannes Anyuru

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Malin Kullbom; [2021]
  Nyckelord :Ockultur; sekularisering; Johannes Anyuru; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Denna studie har fokuserat på att identifiera olika framställningar av religion i romanen De kommeratt drunkna i sina mödrars tårar av Johannes Anyuru samt att undersöka hur det religiösa budskapetkan tolkas i ljuset av sekulariseringen och Christopher Partridges teorier om ockultur. För analysenanvändes en tematisk innehållsanalys som genom flera genomläsningar framkallade trehuvudteman i framställningen av religion. LÄS MER

 2. 2. Högtalarsända böneutrop i Växjö : Vad har religion för plats i offentliga rummet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Atilio Kodia; [2021]
  Nyckelord :Religionsfrihet; böneutrop; demokrati; mångfald; ateism; inskränkning; muslim; kristen; islam; yttrandefrihet.;

  Sammanfattning : ABSTRACT OCH NYCKELORD    Böneutrop har debatterats mycket i Sverige sedan våren 2018, en bidragande orsak är stiftelsen Växjö muslimer som fick tillstånd av polismyndigheten att ha högtalarsända böneutrop. Syfte är att studera religionens plats i det offentliga rummet genom att analysera böneutrop i Växjö. LÄS MER

 3. 3. Religion som orsak till eller lösning på sociala problem. : – En argumentationsanalys av motioner om religiösa friskolor från Socialdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionsbeteendevetenskap

  Författare :Lisette Stenberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze the argumentation used by the Liberals (Liberalerna), Social democrats (Socialdemokraterna) and Sweden democrats (Sverigedemokraterna) in motions regarding religious independent schools in or- der to explore whether they view religion as a cause or as a solution to social problems. The essay focuses on the parliamentary sessions of 2016/17 and 2017/18. LÄS MER

 4. 4. Unga vuxnas uppfattning om begreppet världens undergång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Christoffer Strandqvist Andersson; [2014]
  Nyckelord :Världens undergång; Unga vuxna; Fenomenografi; Moral; Ansvar; Uppfattning; Framtid; Livsåskådningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att genom intervjuer och en fenomenografisk ansats kartlägga unga vuxnas uppfattningar av begreppet världens undergång, samt belysa de olika etiska förhållningssätt och livsåskådningar som diskuteras i denna kontext. Undersökningen baseras på nio kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med unga vuxna i åldern 18-25 som levt större delen av sitt liv i Sverige, går eller har gått i svensk skola, ser sig som tillhörande en av de abrahamitiska religionerna judendom, islam eller kristendom, eller är socialt präglad av någon av dessa. LÄS MER

 5. 5. Familjens ansikte utåt : I allt jag gör måste jag tänka på männen i min familj, för allt jag gör påverkar dem.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Persson; [2011]
  Nyckelord :Heder; hedersrelaterat våld; hederskultur; religion; islam; kvinnans sexualitet;

  Sammanfattning : Syfte: Mitt syfte med min c-uppsats är att belysa utvalda kvinnors situation inom hederskulturen samt undersöka religionens inverkan på hederskulturen. Metod: Litteraturstudier. LÄS MER