Sökning: "jämställdhetspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet jämställdhetspolitik.

 1. 1. Sverigedemokraterna, ett jämställt parti? : En kvalitativ innehållsanalys av Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik utifrån ett feministiskt ramverk.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vinda Shallal; [2020]
  Nyckelord :Feminism; Sverigedemokraterna; jämställdhet; politik och kön;

  Sammanfattning : My aim with this study was to analyze the Swedish Democrats' gender equality policy from three feminist perspectives, the liberal feminism, equality feminism and gender feminism. This is within a time frame between 1989–2018. LÄS MER

 2. 2. Allas ansvar - är ingens ansvar. En analys av jämställdhetsintegrering som jämställdhetspolitisk strategi.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Marie Engqvist Ridell; Ida Peterson von Ekensteen; [2020]
  Nyckelord :jämställdhetsintegrering; kommunal styrning; governance; jämställdhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att problematisera representationen av jämställdhetsintegrering som jämställdhetspolitisk strategi i Malmö stad. Genom att använda oss av diskursanalys som metod har vi undersökt måldokument och årsanalyser producerade av Malmö stad. LÄS MER

 3. 3. Den genomgående radikalfeminismen : En komparativ studie av regeringen Reinfeldt och regeringen Löfven i frågan att bekämpa våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amanda Borg; [2020]
  Nyckelord :feminism; liberalfeminism; radikalfeminism; våld mot kvinnor; jämställdhetspolitik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskaper om vilken feministisk karaktär, liberalfeminism eller radikalfeminism, som kännetecknar regeringen Reinfeldt och regeringen Löfven i frågan att bekämpa våld mot kvinnor. Samt vilka likheter eller olikheter som identifieras mellan regeringarna i frågan. LÄS MER

 4. 4. Hur görs jämställdhet i Sverige? : En analys av den svenska jämställdhetspolitiken mellan 2014 och 2019 utifrån ett postkolonialt feministiskt perspektiv

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Jasmin Lind; [2020]
  Nyckelord :critical policy analyses; feminist government; gender equality; Gender Equality Politics; Postcolonial Feminist Theory; neo-liberalism; Norms of Honor; Swedishness; What´s the problem represented to be?; WPR; kritisk policyanalys; feministisk regering; jämställdhet; jämställdhetspolitik; postkolonial teori; postkolonial feministisk teori; nyliberalism; hedersnormer; svenskhet; What´s the problem represented to be?; WPR;

  Sammanfattning : The starting point of this thesis is that gender equality should be studied as an empirical field. After the Swedish general election in 2014 the newly formed government proclaimed itself to be the world’s first feminist government. LÄS MER

 5. 5. Follow the money- en granskning av den budgeterade jämställdheten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Holmqvist Fjelkman; Lejla Pivalic; Selma Blazevic; [2020]
  Nyckelord :jämställdhet; jämställdhetsintegrering; jämställdhetsbudgetering; könsmaktsordning; makt; struktur; utgiftsområde; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen berör två fall av jämställdhetsbudgetering med två budgetpropositioner som utgångspunkt, 2017 respektive 2020. Budgetpropositionerna används som underlag och är studiens huvudmaterial i granskningen av jämställdheten utifrån jämställdhetsbudgetering. LÄS MER