Sökning: "jämställdhetspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet jämställdhetspolitik.

 1. 1. Frihet, Feminism och Liberalism? : En studie om spänningen mellan Liberalernas jämställdhetspolitik och samhällelig förändring.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Emilia Velin Pastén; [2019]
  Nyckelord :Feminism; Parental leave; Liberalism; The Liberals; Freedom; Gender policy; Liberalerna; Föräldraförsäkring; Familjepolitik; Jämställdhet; feminism; liberalism; frihetstolkning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine if the Liberals interpretation of freedom affects the political party's ability to implement reforms which helps to improve the power structure between women and men. The study focus on the Liberal’s gender policy to further examine how the policy reflects liberal values to first establish the Liberal’s liberal position. LÄS MER

 2. 2. Vägen mot en avvecklad jämställdhetspolitik i EU? : En fallstudie av EU:s jämställdhetsstrategier mellan 2006-2019 med historisk institutionalism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lovisa Olsson; [2019]
  Nyckelord :EU; equality; strategy; new institutionalism; historical institutionalism; case study; process tracing; EU; jämställdhet; strategi; nyinstitutionalism; historisk institutionalism; fallstudie; process tracing;

  Sammanfattning : This study is a case study that observes the development of equality strategies in the European Union. After the former strategy for equality ended in 2015 there has been expectations that the European Commission would present a new strategy for equality. LÄS MER

 3. 3. In search of a transformative pedagogy – a study of experiences and consequences amongst teachers facing resistance to workplace based gender training.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helene Brewer; [2018]
  Nyckelord :conscientização; focus group; gender trainers; gender training; power; resistance; snap; transformative pedagogy; workplace based learning; adult education;

  Sammanfattning : Syftet med denna masteruppsats är att söka en transformerande pedagogisk praktik om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Det är en studie av några pedagogers upplevelser och konsekvenser av motstånd i arbetsplatsbaserad undervisning om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. LÄS MER

 4. 4. 'Den vita kvinnans börda' : Svensk feministisk utrikespolitik; progressiv champagnesocialism?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Heidi Källoff; [2018]
  Nyckelord :Feministisk utrikespolitik; postkolonialism; jämställdhetsintegrering; CONCORD; Intersektionalitet; Internationella relationer;

  Sammanfattning : Sverige rankas ofta som ett av världens mest jämställda länder och år 2015 uttalade den socialdemokratiska regeringen, med Margot Wallström i spetsen, sina utrikespolitiska ambitioner med avsikt att föra den feministiska kampen framåt. Regeringen menade nämligen att den svenska jämställdhetsmodellen, med dess verktyg för jämställdhetsintegrering, borde vara tongivande också på den internationella arenan. LÄS MER

 5. 5. Sveriges feministiska inrikespolitik : En granskande studie om den jämställdhetspolitik som regering Löfven bedrivit under mandatperioden 2014-2018.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Maja Velke; [2018]
  Nyckelord :Government; gender politics; state feminism; Swedish gender politics; feminist institutionalism;

  Sammanfattning : In 2014, the newly elected Swedish government declared itself as the first feminist government in the world. When CEDAW in 2016 released their review of the Swedish gender equality policy work, they criticized the lack of concrete results. LÄS MER