Kerstin Ekmans skönlitterära skildring av människans förhållande till skogen : - gestaltat i romanen Händelser vid vatten

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOLLinnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

Sammanfattning: Detta är en ekokritisk studie av Kerstin Ekmans samhällsrealistiska roman Händelser vid vatten (1994). Dramat utspelar sig mellan år 1970 fram till 1990-talet i byn Svartvattnet som ligger i norra delen av Jämtland. Ekman beskriver folkets relation till skogen i bygden, och vad som sker i och med tillämpningen av storskalig skogsavverkning med stora kalytor som följd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)