Mellan hjälte och vårdpaket : En etnologisk studie av möjliga funktionshinderpositioner utifrån ett crip-teoretiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Etnologi

Sammanfattning:

This thesis aims to investigate possible positions of identification for people with dis/abilities. With a theoretical basis in crip-theory it discusses the notions of power and deviance and its’ importance for the formation and reproduction of ideas around the concepts of dis/ability, ableism, deviancy and normality.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)