Motivation till att träna på gym : vilka faktorer påverkar?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

Författare: Lisa Karlberg; Elna Andersson; [2014]

Nyckelord: Motivation; gym; Friskis Svettis;

Sammanfattning: Den ökade fokusen kring träning och utseende är något som uppmärksammats mer under senare tid och därmed uppstod tanken kring vad som motiverar till styrketräning. Nyfikenheten kring just styrketräning grundar sig i att den är individuell och motivationen som finns ligger hos individen och inte hos en grupp människor då det inte är en lagidrott. Den ökade fokusen på träningen väckte ett intresse för hur de som styrketränar motiveras och vad som motiverar dem. Undersökningen gjordes på Friskis&Svettis Gävle på grund av att de menar att de lever efter en verksamhetsidé och värderingar som flyttar fokusen från träningshetsen till att det ska vara roligt att träna, vilket vi finner väldigt intressant. Syftet med studien var att undersöka vad som motiverar motionärer till att träna på gym. Som metod användes en webbaserad enkät som skickades ut till medlemmarna. I resultatet framkom att de tre vanligaste motiven till att man går till gymmet är för att förbättra sin fysik, i skade- och sjukdomsförebyggande syfte och för att förbättra sitt utseende. Motionärerna som går till gymmet känner sig gladare, piggare och på bättre humör när de går därifrån än vad de gör när de kommer dit. Slutsatsen blev att de flesta motionärerna på gymmet motiveras av yttre faktorer oftare än av inre faktorer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)