PROFESSIONELL, PERSONLIG ELLER MITTEMELLAN? - En kvantitativ studie på Ebba Buschs närvaro på Instagram.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka Ebba Busch närvaro på Instagram. Teori: Studier I politisk kommunikation på Instagram. Teorier som bygger på Personifiering av politiken, Visual political image och Celebrity politician. Metod: Kvantitativ innehållsanalys. Material: Den kvantitativa innehållsanalysen består av 1366 inlägg publicerade mellan 25 april 2015 och 15 november 2021. Resultat: Undersökningen visade att andelen professionella inlägg har ökat sedan 2015 och att andelen personliga inlägg har minskat. Det har även skett förändringar i innehållet, fokuset på partiledaren ensam har blivit större, i och med personifieringen av politiken. Därmed har andelarna av den typen av bilder som porträtterar partiledaren ensam ökat. De bilder som skapar mest engagemang hos följarna var däremot glamourösa arbetsbilder och personliga vardagsbilder. Resultatet visar även att Ebba Busch vill porträtteras som en varm och vänlig partiledare. Det har alltså skett förändringar kring partiledarens närvaro på Instagram.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)