Tinder: Från nätkontakt till närkontakt? : Hur utformningen och användandet av Tinder påverkat normer och beteenden avseende nätdejting bland unga vuxna

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Sammanfattning: Denna uppsats kommer att undersö̈ka hur designen och anvä̈ndandet av mobildejtingtjä̈nsten Tinder har påverkat beteenden och normer gä̈llande nä̈tdejting bland unga vuxna i Sverige. Ett huvudsyfte är att undersöka hur olika interaktionsmekanismer i Tinder påverkar synen på nätdejting och potentiella partners. Vidare undersöker vi faktorer som skiljer Tinder från övriga nätdejtingtjänster, samt vilka normer som synliggörs genom användandet av Tinder. Genom en nätbaserad enkätundersökning kunde vi samla användarupplevelser och åsikter från användare av Tinder. Baserat på materialet från enkätundersökningen utförde vi tre fokusgrupper vars syfte var att fördjupa perspektiv unga vuxna hade gällande nätdejting och Tinder. Resultatet presenteras genom att analysera data från informanterna kombinerat med teorier om användarupplevelse (User Experience), affordanser, designkvalitéer, självrepresentation, spelifiering och marknadsmetaforer. Vi kunde se åtskilliga mekanismer associerade med spelifiering i Tinder gällande design och användarbeteende. Generellt verkar också Tinderanvändare reproducera rådande könsnormer i en annars neutral och minimalistisk design. Vidare fanns marknadsmetaforer gällande nätdejting i Tinder. Tinder tycks även ha tilltalat en ny målgrupp inom nätdejting, således ansedd avslappnad och jämbördig annan social media. Kopplingen till Facebook bidrar också till en ökad tillit för självrepresantationen bland Tinderanvändare. Slutligen ser vi att den svepcentrerade “ja-eller-nej-funktionaliteten” i Tinder verkar ha skapat en standard som kommer att påverka framtida dejtingtjänster och användarupplevelser. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)