Måttfull retorik : En undersökning som jämför retoriken i reklamfilmer skapade av svenska spelbolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Denna studie undersöker reklamfilmer producerade av två svenska spelföretag, ett statligt ägt och ett privat. Med grunder i en retorisk analys syftar studien till att undersöka ifall dessa reklamfilmer kan anses vara måttfulla sett till spellagen som stiftades 2018. För att besvara studiens syfte ställs följande tre frågeställningar: Följer Svenska spel och Leo Vegas spellagen sett från ett retoriskt perspektiv? Förekommer det gränsöverskridande retorik i företagens reklamfilmer? Kan man se någon skillnad i hur statligt ägda företag respektive privata företag anpassar sig till spellagen? Slutsatsen av studien visar att Svenska spel följer spellagen sett från ett retoriskt perspektiv medan Leo Vegas inte gör det. Resultatet visar att det förekommer gränsöverskridande retorik i företagens reklamfilmer och att det statligt ägda företaget har anpassat sig bättre till spellagen än vad det privata gjort. Studien visar dock att en mer omfattande undersökning krävs för att få fram resultat som är mindre generaliserande. Studien visar även att undersökningen blir viktig för fortsatta studier, då den väcker frågor om vad som kan anses vara måttfullt inom marknadsföring samt huruvida retoriska aspekter ska övervägas i spellagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)