Fysioterapi vid endometrios. En kvantitativ studie om fysioterapeutisk behandling, dess förekomst samt inverkan på kvinnors hälsorelaterade livskvalitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Endometrios är en vanligt förekommande kronisk sjukdom som drabbar ca 10% av kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen innebär att livsmoderslemhinnevävnadväxer utanför livmodern. Endometrios innebär såväl fysiskt som psykisklidande för många kvinnor. Fysioterapeutisk behandling har visat sig hasymtomlindrande effekt, men har i dagsläget ingen självklar plats iendometriosrelaterad behandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)