KARTLÄGGNING AV FYRA BEHANDLINGSMETODER FÖR TINNITUS; MINDFULNESS, AKUPUNKTUR, INTAG AV KOSTTILLSKOTT OCH YOGA En beskrivande litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Syfte: Att utvärdera om det finns evidens för fyra av de tinnitusbehandlingar som finns tillgängliga, som den svenska hörselvården idag inte erbjuder. Dessa är mindfulness, akupunktur, intag av kosttillskott samt yoga. Metod: För att undersöka evidensläget har en beskrivande litteraturstudie utförts. Utifrån inklusions- och exklusionskriterier har urval av artiklar valts ut, baserade på sökträffar i Pubmed, Google Scholar, AMED och Scopus. Resultat: Inga vetenskapliga bevis finns för att någon av de fyra behandlingsmetoderna mindfulness, akupunktur, intag av kosttillskott och yoga är effektiva mot tinnitus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)