Munhälsa hos patienter med cancer i palliativt skede : intervjustudie ur ett patientperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

Författare: Lilian Fransson; [2013]

Nyckelord: Munhälsa; Palliativ vård; Cancer; Patientperspektiv;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)