Demokratisering i Irak - En fallstudie på religiös fragmentering och dess påverkan på demokratisering

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Varför har Iraks demokratisering misslyckats? Mellan åren 2003 och 2016 har vi ämnat undersöka dynamiken mellan shiaaraber och sunniaraber. Andreas Wimmer satte upp ett antal kriterier för en lyckad demokrati. Den religiösa fragmenteringen är vår förklaring. Wimmer användes för att undersöka huruvida lämpliga åtgärder tillämpats för att förhindra att fragmenteringen bryter ut i en konflikt. Materialet består av både kvalitativ och kvantitativ data för att besvara huruvida kriterier har uppfyllts. Vi kunde finna att flera komponenter påverkat demokratin, men där en avbathifieringen haft en stor roll i att försvåra demokratiseringen. Resultatet visar att kriterierna inte har uppfyllts.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)