Större frihet åt matfolket

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Maria Jylkkä; [2013-06-28]

Nyckelord: Översättning; Kommunikation; Medarbetarskap;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)