Ren förmögenhetsskada : utomobligatoriskt ansvar utan lagstöd

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Embla Hellgren; [2018]

Nyckelord: Skadeståndsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)