Skådespelarens arbete - en studie om meningsfullhet

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Skådespelarens arbete kan delas upp i två delar – repetitionsperioden och spelperioden. Det som är meningsfullt för en skådespelare på en institutionsteater är att repetera teater framför att spela teater. Det innebär att publiken saknar mening i skådespelarenas relation till sitt arbete. En förklaring till det är att ”bilden” av skådespelaren som utvald, uppskattad och självförverkligande reproduceras bättre bland kollegor än av en publik. Skådespelarbranschen präglas av hög arbetslöshet, låga löner och obekväma arbetstider. Dessa dåliga förutsättningar hjälper också skådespelaren att reproducera yrkesidentiteten av att vara utvald, uppskattad och självförverkligande. Kulturella yttringar av det här slaget motverkar teaterns förmåga att nå människor utanför teatern.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)