Försäkringsgivares ersättningsansvar i totalentreprenad med flera parter : en uppsats i försäkrings- och entreprenadrätt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Eva Byfeldt; [2017]

Nyckelord: Försäkringsrätt; entreprenadrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)