Sökning: "hårdrock ungdomskultur"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden hårdrock ungdomskultur.

 1. 1. Föräldrarnas fasa : Historisk studie om gestaltningen av ungdomskulturer i fyra svenska tidningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Moa Ekström; [2020]
  Nyckelord :moralpanik; hårdrock; jazz; hip-hop; ungdomskultur;

  Sammanfattning : I 1920-talets Sverige gjorde jazzen sitt officiella intåg. Genren och framförallt livsstilen lockade till sig många ungdomliga anhängare samtidigt som deras föräldrar och media stod på sidan om och förfasades över deras sätt att bete sig och hur de klädde sig. LÄS MER

 2. 2. Subkultur som kulturarv i en lokal kontext : Syns göteborgssoundet på ABM-institutioner i Göteborg?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM; Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Linda Emanuelsson; Stina Emanuelsson; [2016]
  Nyckelord :Subcultures; cultural heritage; mainstream; underground; youth culture; heavy metal; metal; the Gothenburg sound; Subkulturer; kulturarv; mainstream; undergroundkultur; ungdomskultur; hårdrock; heavy metal; metal; göteborgssoundet;

  Sammanfattning : Through questionnaires answered by the institutions and through searches on their various websites, an image is developing that shows that subcultures are not always given room in the cultural heritage sphere. Even though the Gothenburg sound plays a big part within the metal world, and despite the fact that it has given Gothenburg international recognition within the metal community, it remains more or less invisible in Gothenburg’s institutionalized world, both as a subculture and as a cultural heritage. LÄS MER

 3. 3. Musik och Livsstil : En studie om ungdomar och hårdrock

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Max Wergel Dahlgren; [2007]
  Nyckelord :hårdrock; ungdomskultur; identitet; subkultur; mainstream;

  Sammanfattning : In the following study I probe the social world of hard-rock music. By conducting interviews with four young male enthusiasts of this music I try to develop a general picture of this social world, as well as of the basic elements on which this particular subculture is constructed. LÄS MER

 4. 4. "Om att vara hårdrockare" Unga män som definierar sig som hårdrockare uttalar sig om stil, musik, drömmar om framtiden, beteende, värderingar och skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Per Granath; [2000]
  Nyckelord :Education; Ungdomskultur Hårdrock Livsstil; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att belysa hur ett antal unga män som betraktar sig själva som "hårdrockare" uttalar sig om stil, musik, drömmar om framtiden, beteende, värderingar och skolan. Arbetet innehåller en litteraturgenomgång som bland annat tar upp och belyser ungdomskultur, smak, stil, identitet samt en redogörelse för urval av tidigare forskning som berört hårdrockare och hårdrockares relation till olika samhällsinstutioner, där framför allt skolan stått i fokus. LÄS MER